فرم استخدام

شرکت اسپک در راستای جذب افراد متخصص اقدام به ایجاد مسیری جهت دریافت رزومه ها نموده است.لذا خواهشمند است جهت ارتباط با واحد منابع انسانی، فیلد های زیر را تکمیل نمایید:

اطلاعات شخصی:


سوابق تحصیلی


سوابق کاریمیزان آشنایی با زبان خارجی


نحوه آشنایی با شرکت اسپک


فهرست