ماموریت ما (Our Mission)

شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (SPEC) بعنوان قطب موثر  مديريت زنجيره  تامين صنعت  پتروشيمي كشور  با  رويكرد  ارزش  آفريني  ملي  از طريق  ارائه  راه حل هاي جامع  راهبري   بخش هاي   هدف گذاري  شده  از  شبكه  مهندسي  و تامين صنعت  پتروشيمي  را  بر عهده   دارد. اين شركت  در راستاي  اجراي  ماموريت  سازماني، خود را متعهد  به افزايش مستمر رضايت مشتريان از طريق ارائه كيفيت مطلوب،‌ رعايت استانداردها،‌ تحويل به موقع، نوآوري و قيمت هاي  رقابتي، بعنوان شريك   راهبردي آنها  مي داند  و  بر  اجراي موارد  ذيل تاكيد   دارد :

1 – تدوين و اجراي برنامه هاي  هدفمند  در جهت نيل  به خوداتكائي  و توسعه ساخت  داخل،‌ همسو با چشم انداز  و  ماموريت شركت  به عنوان  يك  بنگاه  اقتصادي .

2 – افزايش سودآوري و توسعه كسب و كارهاي شركت منطبق با استراتژي ها و اسناد بالا دستي صنعت پتروشيمي از طريق ارتقاء سطح توانمندي ها.

3 – ايجاد مزيت رقابتي از طريق قابليت ارائه راه حل هاي جامع (Package Solution).

4 – توانمند سازي شركت هاي دانش بنيان،‌ پيشرو و نوآور از طريق مشاركت در سرمايه گذاري،‌ انتقال دانش فني، تامين،‌ آموزش و بازاريابي محصولات.

5 – شناسائي ، ‌ بكارگيري  و  توسعه حداكثري  زنجيره  تامين  ملي.

6 – ارتقاء سطح كيفي  و تقويت  سازندگان  داخلي  از طريق  ارزيابي مستمر،  رفع موانع اجرائي و  مساعدت  در جهت انتقال دانش فني  روز و حمايت از صنايع  داخلي.

7 – هم افزايي  با متوليان  و نهادهاي  ذيربط  در  فناوري هاي  مرتبط   با حوزه هاي كسب   و  كار  به جهت تسهيل در انتقال فناوري، مديريت  دانش و تجاري  سازي  با  استفاده  از ظرفيت  دانشگاه ها،

 ‌ پژوهشگاه ها  و پارك هاي  فناوري .

8 – گسترش عمليات طراحي مهندسي، مهندسي معكوس و ساخت داخل قطعات يدكي تجهيزات نصب شده مورد نياز صنعت از طريق تحقيق و توسعه،‌ هم افزايي و ايجاد ارتباط بين صنعت و

 مراكز پژوهشي و فن آور.

9 – بهره مندي از نيروي انساني توانمند و  كارآمد و  ارتقاء سطح توانمندي  و انگيزش  كاركنان  از طريق آموزش،‌ تامين دانش سازماني  و  مشاركت در فرآيند تصميم گيري  و هدف گذاري شركت.

به منظور دستيابي به اهداف ياد شده، نظام مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ايران ايزو 9001 ويرايش سال 2015 (ISO-9001:2015) مستقر گرديده  و  مدير عامل نظارت لازم را از طريق نماينده  مديريت اعمال مي نمايد. از كليه  همكاران محترم انتظار دارد  با مطالعه و درك اين خط مشي مسئولانه  در جهت تحقق آن تلاش نمايند.

فهرست