چشم‌انداز ما (Our Vision)

نظر به خصوصي سازي گسترده در صنايع پتروشيمي و با توجه به شرايط بازار و توانمند شدن بسياري از شركت ها و سازندگان داخلي كه از حمايت معنوي و فني شركت اسپك برخوردار بودند و نياز روزافزون واحدهاي صنعتي به ويژه طرح هاي دردست اجراي پتروشيمي، مديريت ارشد سازمان تصميم گرفته است، ضمن حفظ رسالت خود، خدمات خود را گسترش دهد و به همين منظور شركت اسپك نوين را در سازمان تعريف و برنامه هاي لازم جهت نيل به اهداف تعيين شده را تدوين نمايد.

در اسپك نوين علاوه بر فعاليت بازرگاني متداول بخش هاي خدمات مهندسي، خدمات اجرايي، توليد و كارخانه داري و تامين پكيج هاي اصلي فرآيندي و Utility طرح ريزي شده است. همچنين با توجه به فعاليتهاي گسترده و موفق شركت اسپك طي دو دهه اخير در صنعت كشور، جوايز زيادي كسب نموده است كه از جمله تنديس هاي متعدد در زمينه تامين كننده برتر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در نمايشگاه ها و رويدادهاي مختلف تخصصي كشور بوده است.

آخرين افتخار اين شركت كسب نشان ملي حاتم در هشتمين آيين تجليل از شركت هاي برگزيده اقتصاد كشور بوده است.

فهرست