دستاوردهای واحد شیمیایی و کاتالیست

1- كاتاليست اكسي كلريناسيون (استوانه اي) :
دانش فني توليد كاتاليست اكسي كلروناسيون در اختيار چند شركت خارجي از جمله BASF , UOP بوده است . كاتاليست کلرید مس بر پایه آلومینا در واحدVCM مجتمع هاي كيميا پتروشیمی بندرامام،آبادان و اروند با درصد مس متفاوت K65  و K100 در این واحد مصرف می شود . با حمايت شركت اسپك اين كاتاليست توليد صنعتي شده و واردات آن قطع گرديده است .

2-کاتاليست ايزومريزاسيون پالايشگاهي :
كاتاليست ايزومريزاسيون نفتا جهت توليد بنزين يورو 4 و يورو 5 بكار مي رود و دانش فني توليد آن تاكنون در انحصار چند شركت محدود آمريكايي و اروپايي بوده است .با حمايت شركت اسپك اين كاتاليست توليد صنعتي شده و واردات آن قطع گرديده است . در حال حاضر نيز اين كاتاليست به كليه پالايشگاههاي كشور تحويل گرديده و عملكردي به مراتب بهتر از مشابه خارجي داشته است.

3-کاتاليست آروماتيك سازي (AR-701 AR-405 , ) :
كاتاليست واحد آروماتيك سازي مي باشد كه تاكنون در انحصار چند شركت اروپايي و آمريكايي از جمله AXENS فرانسه و UOP آمريكا بوده است و در حال حاضر با حمايت شركت اسپك اين كاتاليست توليد صنعتي شده و واردات آن قطع گرديده است و در مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا و نوري ( برزويه ) و فرآورش بندرامام مورد استفاده قرار گرفته است .

فهرست